Privacy Voorwaarden


U gaat persoonlijke en vertrouwelijke gegevens invoeren; dit houdt de aanvaarding van de Gebruikersvoorwaarden en de Privacy Policy van Caser in zoals bepaald in de Clausule inzake Bescherming Persoonsgegevens.

Conform de geldende wet bescherming persoonsgegevens informeren wij u dat de door u aan ons opgegeven gegevens, inclusief die omtrent uw gezondheid, in een door CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (Verenigde Verzekeringsmaatschappijen), Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. ¿ CASER ¿ geautomatiseerd bestand opgenomen worden, in het kader van de afhandeling van alle zaken die met de verzekeringsrelatie verband houden, van enquêtes inzake de tevredenheid over onze service en de toezending van commerciële post, ook na beëindiging van de duur van de verzekeringsovereenkomst, met betrekking tot onze verzekeringsproducten en diensten, pensioenplannen, financiering, gezondheid, assistentie en bejaardentehuizen. Het recht op inzage, correctie, annulering of het aantekenen van verzet kan uitgeoefend worden door een brief te sturen aan de statutaire zetel van de maatschappij, Avda. de Burgos, 109 ¿ 28050 Madrid (T.a.v. de Afdeling Juridisch Advies-Bescherming Persoonsgegevens) of via de website www.caser.es

Uw persoonsgegevens kunnen, zonder u hierover te berichten, aan bedrijven die onderdeel van de CASER groep vormen verleend worden (wilt u weten welke bedrijven van de groep deel uit maken, raadpleeg dan de geactualiseerde website: www.caser.es) voor het toesturen van commerciële informatie of promotionele acties met betrekking tot de bovengenoemde branches, aangepast aan de door u opgegeven voorkeuren, hobby's en behoeften, alsmede aan de door u afgesloten verzekeringsovereenkomsten met de diverse maatschappijen die van de CASER groep deel uitmaken.

De aanvrager kan zijn verleende toestemming voor de toezending door CASER of andere bedrijven van de groep van aanbiedingen, commerciële post of promotionele acties intrekken door gratis te bellen naar het volgende telefoonnummer +34 902 321 341.

Door middel van de aanvaarding, stemt de gebruiker expliciet in met de inhoud van deze clausule en zal hij de personen wiens gegevens hij of zij opgeeft van de inhoud van de clausule op de hoogte moeten stellen.

Accepteren